Cookies

Spelletjes.com maakt gebruik van cookies om onze website van bepaalde functionaliteiten te voorzien en om de website goed door te kunnen meten. Maar wat is een cookie precies en wat betekent dit voor jou? Een cookie is een mini bestand dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door je browser bijvoorbeeld Chrome op de harde schrijf van je pc of telefoon wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze website teruggestuurd worden.

Op spelletjes.com worden de volgende cookies gebruikt:

Google Analytics

Om te kijken hoeveel mensen op spelletjes.com komen en welke pagina's bekeken worden hebben we de statistieken van het Amerikaanse bedrijf Google geplaatst. Google plaatst namens ons een cookie waardoor we kunnen zien of een bezoeker nog een terug komt op de website of dat het een eenmalig bezoek is en of er wellicht fouten op de website te vinden zijn.

Advertentie Cookies

Om advertenties te kunnen tonen die relevant zijn voor u als bezoeker plaatsen onze partners waaronder Google cookies op uw pc, tablet en mobiel relevante advertenties te kunnen tonen.

Alle informatie die door Google word opgeslagen is zo veel mogelijk geanonimiseerd. Je IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. Google heeft aangegeven zich te houden aan de Safe Harbor Privacy Principles. Met andere woorden ze houden zich aan de strenge amerikaanse regels die gelden voor het bewaren van persoonlijksgegevens.

Login cookies

Indien je gebruik maakt van onze login functie hebben we een cookie nodig om dit werkend te krijgen.

Blokkeren van cookies

Indien je liever geen cookies zou willen dan is het mogelijk om dit uit te schakelen in je browser. Hoe je dit doet verschilt per browser, we verwijzen hiervoor naar de documentatie van deze bewuste browser.

Meer informatie

Voor meer informatie over hoe we omgaan met onze data verwijzen we je graag naar onze privacy policy.
Nog vragen over het gebruik van cookies op spelletjes.com? Bel of mail me gerust dan kan ik het verder toelichten.

Bel me op nummer 06 2600 2603 of stuur een email naar paul@rovers.nl.